Prosessiarviointia Viikin Normaalikoulun kemian kursseilla

IMG_1544Ari Myllyviita Viikin normaalikoululla havaitsi sähköisten kurssiaineistojen käyttäjätilastoista, että perinteisell työskentelymallilla aineistoja käytiin lukemassa viime hetkellä ennen loppukokeeseen valmistautumista. Onnistuneeksi osoittautunut ratkaisu oli siirtyä loppukokeesta koko kurssin ajan toteutettavaan prosessiarviointiin. Kurssin mittaan etsittiin luontevia tilanteita itse- ja ryhmäarvioinnin toteuttamiseen. Arvioitavia tuotoksia opettajalle kertyi kurssin mittaan kokeellisesta työskentelystä työselosteineen.

Ari Myllyviita arvioi, että tärkeintä työskentelytavan muutoksessa oli opittavan asian jatkuva tystäminen eli enää asioita ei päntätty viime tipassa. Opettajan antama tuki on prosessiarviointimallissa saatavilla koko ajan, kun taas loppukokeen jälkeen harva enää hakee osaamisen aukkoihin päättyneeltä kurssilta opettajan apua. Opettajan työmäärä jakautuu eri tavalla, arvioitavia töitä tulee matkan varrella. Ari Myllyviita kertoo:

https://www.spreaker.com/embed/player/standard?episode_id=6569104&autoplay=false

Advertisement